Een aantal voorbeelden waar herstelling dringend is
:

Een oud bijgebouwtje. Hier is het dak aan het inzakken (links aan de schouw). Door een recente storm zijn bovendien een aantal pannen weggewaaid (rechts onderaan).

Hier moet het onderdak hersteld worden zoniet zal na verloop van tijd het dak nog meer doorzakken, met alle gevolgen vandien. Ook de pannen moeten herlegd worden om te voorkomen dat het regenwater langs de muur naar beneden zou stromen, zoniet is insijpeling niet uit te sluiten. Om goed te zijn, moet er nog een goot komen om vocht in de muur uit te sluiten.

Een loshangende goot. Hier kan een kleine ingreep al veel soelaas brengen. Eén van de goothaken is losgekomen waardoor de goot is komen loshangen. Dit heeft als gevolg dat er geen ideale waterafvoer meer is en de goot zelfs nog verder kan beschadigd worden. Ook hier is insijpeling van regenwater mogelijk.

Water is één van de grootste vijanden van uw huis. Snelle interventie is dan ook geen overbodige luxe. Het gevaar komt van alle kanten: van boven (regenwater) en van onder (grondwater). Wat het kan doen? Natte muren stimuleren de vorming van schimmels, die zijn niet enkel slecht voor het huis maar ook voor uw eigen gezondheid. Water in de muren doet stenen barsten bij vriesweer, pleisterwerk en behang lossen en vallen af; uiteindelijk zal de muur "rotten" en de stabiliteit van uw huis ondermijnen. Wees er dus tijdig bij; voor elk probleem is er een oplossing.

terug